اول باید خط زیر رو تو اول برنامه مون اضافه کنیم:
using System.Net.NetworkInformation;

حالا یک دکمه به فرممون اضافه می کنیم و کدهای زیر رو توش می نویسیم:
[LEFT]string remoteMachineNameOrIP = "127.0.0.1";
int timeOut = 5;
Ping ping = new Ping();
// Ping Remote Mashine
PingReply reply = ping.Send(remoteMachineNameOrIP, timeOut);

// Show Result
StringBuilder sb = new StringBuilder();
sb.Append("Address:" + reply.Address.ToString());
sb.Append("\nState:" + reply.Status.ToString());
sb.Append("\nRoundtripTime:" + reply.RoundtripTime.ToString());
MessageBox.Show(sb.ToString(), "Ping Result: " + remoteMachineNameOrIP);/LEFT]


توی این مثال ما می خوایم به سیستم خودمون پینگ کنیم پس IP 127.0.0.1 رو انتخاب می کنیم.
از کلاس PING یک شی با نام ping تعریف میکنیم تا بقیه کارهارو با این شی انجام بدیم
با دستور ping.Send به سیستم مقصد که توی این مثال سیستم خودمونه پینگ میکنیم
نتیجه این دستور رو توی یک متغیر رشته ای با نام sb ذخیره می کنیم و در آخر اونو توی یک MessageBox نشون میدیم